Brottsförebyggande program

Det brottsförebyggande programmet ges till dig som dömts för ett brott och ibland även om du erkänt brottsliga handlingar men inte blivit dömd.

Socialförvaltningen kan föreslå programmet i sitt yttrande till åklagarmyndigheten. Om Tingsrätten finner att socialförvaltningens förslag är det bästa för dig, kan du dömas till ungdomsvård i form av programmet.
Socialsekreterarna lägger upp ett program bestående av teman som bedöms vara passande för dig. Programmet anpassas individuellt men sätts samman utifrån en och samma meny av teman.

Ett program innehåller i genomsnitt fem träffar och skulle kunna ha följande teman:

• familj och nätverk
• mål och önskningar
• ilskekontroll
• för- och nackdelar med brott, alternativa handlingssätt
• problemlösning

I programmet ingår erbjudande om medling. Medling är en träff mellan gärningsman och brottsoffer som tillsammans med en medlare försöker reda ut händelsen. Medling förutsätter att båda parter vill träffas.

Dela:

Kontakt

Öppenvården

Socialförvaltningen

08-746 10 00

Besöksadress

Englundavägen 13, 2 tr

Skicka meddelande till Öppenvården