Kris i livet

Kris innebär att det har hänt något allvarligt i livet som är svårt att hantera och som gör att vi tillfälligt tappar fotfästet. En kris är både en reaktion på något som har hänt och en tid för anpassning till den nya verkligheten.

En kris kan utlösas efter allvarliga psykiska påfrestningar, som att en nära anhörig dör, att man är med om en olycka, upplever en katastrof eller att något annat oförutsett inträffar.

Läs mer om att hamna i kris på 1177.

Hit kan du vända dig:

Ta i första hand kontakt med Elevhälsan på din skola.

Du som ungdom kan också själv vända dig till ungdomsmottagningen för att få stöd och hjälp.

Vid allvarliga tillstånd har BUP i Solna ansvar för den psykiatriska barn och ungdomsvården. I akuta lägen tar man vardagar mellan 8 och 16 kontakt med mottagningen i Sollentuna. Kvällar och helger vänder man sig till BUP:s akutenhet på Sachsgatan 10, vid Södersjukhuset.

Hos Svenska kyrkan kan du få råd och stöd av erfaren personal.

Dela: