Kriminalitet

Av olika skäl kan man hamna i situationer som leder till att man gör kriminella handlingar, att man på något sätt bryter mot lagen. Kanske genom ett inbrott eller genom att skada någon annan. Om man är under 15 år och begår ett brott kan man inte straffas, men polisen kan ingripa. De tar då kontakt med föräldrarna och socialtjänsten.

Läs mer om kriminalitet på 1177.

Om man är under 15 år och gör ett brott kan man inte straffas, men polisen kan ingripa. De tar då kontakt med föräldrarna och socialtjänsten.

Även om det bara är en person som begår brottet påverkas ofta hela familjen på olika sätt. Kanske känner man skam och skuld över det som har hänt, även om man själv inte har gjort något.

Om en förälder gör ett brott är det aldrig barnets fel. Man får tycka om sin förälder precis så mycket man vill även om man själv eller andra tycker att det var dåligt att göra själva brottet.

Det finns forskning om vilka riskfaktorer som kan leda till att en person blir kriminell. Det kan handla om att man som barn är aggressiv, förstör för andra, har sönder saker, är allmänt bråkig, har koncentrationssvårigheter och har svårt att umgås med andra barn och vuxna. En riskfaktor kan också vara om barn har svårt att följa med i skolarbetet och har svårt att kontrollera känslor. Detta leder ofta till problem med kamrater och skola och kan vara en grogrund för att senare börja begå brott.

Barn och ungdomar som begår kriminella handlingar lever ofta med en stark utsatthet. Föräldrarna kan till exempel missbruka alkohol eller droger, må psykiskt dåligt eller av andra skäl ha svårt att ge barnet kärlek och trygghet. Även olämpliga uppfostringsmetoder och konfliktladdade skilsmässor kan påverka barnets utveckling.

Det finns även ett samband mellan en riskfylld livsstil och brott. En riskfylld livsstil kan vara att ofta vistas i centrum under kvällstid, att umgås med kamrater som har begått brott samt att ofta dricka sig berusad.

Källa: Brottsrummet.se

Hit kan du vända dig:

Ta kontakt med mottagningsgruppen på barn och ungdomssenhetens mottagningsgrupp för konsultation eller för att göra en anmälan.

Stödcentrum väst hjälper och stödjer barn och ungdomar som blivit utsatta för brott eller varit vittnen när någon annan blivit utsatt för brott.


Dela:

Kontakt

Barn- och ungdomsenhetens mottagningsgrupp

08-746 34 24

Skicka meddelande till Barn- och ungdomsenhetens mottagningsgrupp

Stödcentrum för unga brottsutsatta, Nordväst

010-444 05 50
010-444 05 66 (fax)

stodc­entru­m@sigtuna.se

Skicka meddelande till Stödcentrum för unga brottsutsatta, Nordväst