Ilska och utbrott

Utbrott och ilska hos barn kan vara en normal reaktion på orättvis behandling eller på olika slag av missförhållanden. Vissa barn och ungdomar kan dock reagera med kraftiga utbrott explosivt beteende – på till synes mindre motgångar och misslyckanden i vardagslivet.

Läs mer om ilska och utbrott på 1177.

Hit kan du vända dig:

Om man som förälder vill söka hjälp kan man i första hand, om det gäller förskolebarn, vända sig till Barnavårdscentralen (BVC) eller för skolbarn till skolans elevhälsoteam.

Vid allvarliga tillstånd har BUP i Solna ansvar för den psykiatriska barn och ungdomsvården. I akuta lägen tar man vardagar mellan 8 och 16 kontakt med mottagningen i Solna. Man kan även söka hjälp på Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen (BUMM-Solna).

Familjer kan vända sig till socialtjänsten om barnets ilskeutbrott/aggressiva beteende medför problem i vardagen på olika områden såsom i hemmet, skola eller barnomsorg.

Dela:

Kontakt

Barn- och ungdomsenhetens mottagningsgrupp

08-746 34 24

Skicka meddelande till Barn- och ungdomsenhetens mottagningsgrupp

Relaterade länkar