Depression

Att känna sig nedstämd eller må dåligt på andra sätt är vanligt när man är med om jobbiga saker, och en del av livet för både barn och vuxna. En depression pågår en längre tid och kan påverka mycket i tillvaron.

Läs mer om depression på 1177.

Hit kan du vända dig:

Ta i första hand kontakt med skolsköterska eller skolläkare inom Elevhälsan på din skola och i andra hand med husläkarmottagningen eller vårdcentralen.

Vid allvarliga tillstånd har BUP i Solna ansvar för den psykiatriska barn och ungdomsvården. I akuta lägen tar man vardagar mellan 8 och 16 kontakt med mottagningen i Solna. Kvällar och helger vänder man sig till BUP:s akutenhet på Sachsgatan 10, vid Södersjukhuset.

Du kan läsa mer om depression på ungdomsmottagningen på nätet, UMO.

Dela: