Ätstörningar

Det finns många som tänker mycket på mat och på sin kropp. Om tankarna på mat och vikt tar så stor del av uppmärksamheten att man kan ha svårt att klara av sitt vanliga liv – studier, arbete eller andra aktiviteter – så kan man ha en ätstörning.

Läs mer om ätstörningar på 1177

Hit kan du vända dig:

Ta i första hand kontakt med skolsköterska eller skolläkare inom Elevhälsan på din skola. I andra hand kontakta barnläkarmottagningen (BUMM) eller er husläkare, så kan de ge hjälp eller hänvisa hur du ska vidare.

Du som ungdom kan också själv vända dig till ungdomsmottagningen för att få hjälp.

Vid allvarliga tillstånd har BUP i Solna ansvar för den psykiatriska barn och ungdomsvården. I akuta lägen tar man vardagar mellan 8 och 16 kontakt med mottagningen i Solna. Kvällar och helger vänder man sig till BUP:s akutenhet på Sachsgatan 10, vid Södersjukhuset.

Du kan läsa mer om olika ätstörningarätstörning.se och på UMO.se

Dela: