Asperger och autism

Aspergers syndrom är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som märks framför allt på hur man samspelar och kommunicerar med andra människor. Autism är en funktionsnedsättning som innebär man har ett annorlunda sätt att ta in, bearbeta och tolka information. Det gör att man har svårt med socialt samspel och ömsesidig kommunikation.

Läs mer om Aspergers syndrom och autism på 1177.

Hit kan du vända dig:

Ta i första hand kontakt med skolsköterska eller skolläkare inom Elevhälsan på din skola.

Vid behov gör BUP i Solna fördjupade bedömningar.

Habiliteringen erbjuder habiliteringsinsatser för barn och unga med utvecklingsstörning, autismspektrumstörning, rörelsenedsättning eller flerfunktionsnedsättningar.

LSS är en rättighetslag som finns till för att den som har en funktionsnedsättning ska kunna leva sitt liv på samma villkor som alla andra. En insats enligt LSS förutsätter att du själv ansöker om den. För att bli beviljad en insats enligt LSS måste barnet tillhöra den personkrets som definieras i lagen och ha behov av insatsen.

Mer att läsa om Aspergers syndrom och autism finns på:

Dela:

Kontakt

Omvårdnadsförvaltningen

08-746 10 00

Besöksadress

Stadshusgången 2
171 86 Solna

Postadress

Solna stad
171 86 Solna

Skicka meddelande till Omvårdnadsförvaltningen

Relaterade länkar