Punkten

Barn som har föräldrar med missbruk kan ofta behöva extra stöd. Solna stad erbjuder ett stödprogram Punkten som är utarbetat av Rädda barnen.

Punkten är en gruppverksamhet för barn mellan 5 och 12 år. Syftet med Punkten är att barnen får möjlighet att möta andra barn med samma erfarenhet.

De ska få känna att de inte är ensamma, att föräldrarnas missbruk inte är deras fel och finna nya vägar att handskas med tillvaron.

Kontakta familjepedagogerna för mer information.

Dela: