Särskilt förordnad vårdnadshavare

När ett flyktingbarn beviljas permanent uppehållstillstånd upphör god mans uppdrag och socialnämnden måste då utse en särskilt förordnad vårdnadshavare som blir barnets juridiska företrädare i föräldrarnas frånvaro.

Vad gör en särskilt förordnad vårdnadshavare?

Som särskilt förordnad vårdnadshavare fattar man beslut i förälders ställe i frågor som rör barnets angelägenheter, personliga, såväl som ekonomiska och rättsliga. Vårdnadshavaren ska vara en stabil och trygg vuxen som kan stötta och vägleda barnet i dess utveckling. Socialnämnden ansvarar för att utreda och finna en lämplig person för uppdraget, och därefter görs en ansökan till tingsrätten.

Uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare upphör automatiskt när barnet blir myndigt eller när barnets föräldrar har kommit till Sverige och återfått vårdnaden om barnet.

Se informationsblad i högerkolumnen för mer detaljerad information. Om du är intresserad av ett uppdrag som särskilt förordnad vårdnadshavare är du välkommen att kontakta flyktingbarnenheten, se kontaktuppgifter i högerkolumnen.

Dela:

Kontakt

Leena Lind

Enhetschef på Flyktingbarnenheten

Socialförvaltningen

08-746 10 00

leena­.lind­@solna.se

Skicka meddelande till Leena Lind