Familjehem för flyktingbarn

Solna stad behöver just nu fler familjer som vill vara familjehem för ensamkommande flyktingbarn.

Vad innebär det att vara familjehem?

Familjehem är det som tidigare kallades fosterhem. Att vara familjehem innebär att man tar emot ett eller två barn i sitt hem och att man förutom att erbjuda husrum är en stöttande vuxen. Man ska finnas där för barnet över tid och ta in barnet som en familjemedlem. Solna stad intervjuar dig och gör en bedömning om du är lämplig som familjehem.

Flyktingbarnen och ungdomarna som kommer till Solna

De ensamkommande barn och ungdomar som kommer till Solna behöver det stöd som vanliga barn och ungdomar behöver men många av dem har upplevelser med sig från sina hemländer och sin flykt som gör att de behöver extra omtanke.

Mer information och intresseanmälan

Se informationsblad i högerkolumnen för mer detaljerad information. Rekrytering och intresseanmälan rörande familjehem för ensamkommande sker i samarbete med Familjepoolen. Vill du läsa mer eller anmäla ditt intresse, gå in här.

Dela:

Kontakt

Leena Lind

Enhetschef på Flyktingbarnenheten

Socialförvaltningen

08-746 10 00

leena­.lind­@solna.se

Skicka meddelande till Leena Lind