Ensamkommande flyktingbarn

Solna stad är en av flera ankomstkommuner i landet. Som ankomstkommun har man ett ansvar att ordna boende, omvårdnad och stöd åt ensamkommande flyktingbarn under den allra första asyltiden innan Migrationsverket placerar dem i en så kallad anvisningskommun.

Ensamt barn i fönster

Solna stad tar även emot asylsökande ensamkommande flyktingbarn som anvisas till vår kommun. Oberoende av asylutredningen, som är Migrationsverkets ansvar, har kommunen skyldighet att ta väl hand om de ensamkommande flyktingbarnen. Uppdraget som anvisningskommun innebär att Solna har det långsiktiga ansvaret för att ordna boende, omvårdnad, skola och annat stöd till de barn som anvisats till Solna.

Boende, skola och god man

Flera kommunala verksamheter är involverade i mottagandet. Överförmyndaren utser god man, socialtjänsten ser till att det ensamkommande barnet får ett lämpligt boende samt stödinsatser vid behov, och skolan ansvarar för att ordna skolgång.

Solna stad har flera boenden för ensamkommande flyktingbarn. Ibland finns behov av att placera ett barn eller en ungdom i ett familjehem på grund av att barnet är ungt eller har andra särskilda behov. Ibland placeras barnet i ett jourhem i väntan på ett lämpligt familjehem.

Vill du göra en insats?

Många hör av sig med frågor om hur det går att hjälpa till. Är du intresserad av att göra en insats? I vänstermenyn finner du mer information och kontaktuppgifter gällande familjehem och särskilt förordnad vårdnadshavare.

Solna stad tar även emot vuxna flyktingar och tryck här för mer information, tips och länkar.

Mer information

Sveriges länsstyrelser har en gemensam portal för nya personer i Sverige som enkelt vill hitta information om det svenska samhället. Materialet finns på flera olika språk. Tryck här för att komma till portalen.

Dela:

Kontakt

Leena Lind

T.f. enhetschef på Flyktingbarnenheten

Socialförvaltningen

08-746 10 00

leena­.lind­@solna.se

Skicka meddelande till Leena Lind