Faderskap/föräldraskap

Barn har rätt att få tillgång till sitt ursprung, arv och identitet från båda föräldrarna.

Fader/föräldraskap

När ett barn föds av ogifta föräldrar är det socialnämndens uppgift att fastställa faderskapet/föräldraskapet. Det gäller även i samkönade relationer.

  • Är modern sambo med den andra föräldern fastställs faderskapet genom en enklare utredning
  • Då föräldrar inte är sammanboende sker en något mer utförlig utredning
  • Är modern eller fadern osäker rörande faderskapet kan en DNA-undersökning göras
  • En faderskap/föräldraskaps utredning kan inledas innan barnets födelse
  • Ni kan anmäla gemensam vårdnad när faderskapet/föräldraskapet fastställs
  • Familjerätten kontaktar modern när en underrättelse från skatteverket inkommer
Dela:

Kontakt

Familjerätten

Socialförvaltningen

08-746 10 00

Besöksadress

Englundavägen 13, 2 tr (Solna Business Park)

Postadress

Solna stad, Socialförvaltningen, Familjerätten
171 86 Solna

Mer kontaktinformation om Familjerätten

Eva Sjöberg

Familjerättsassistent

Socialförvaltningen

Skicka meddelande till Eva Sjöberg

Marie Bysäter

Familjerättsassistent

Arbetar tisdagar & torsdagar

Skicka meddelande till Marie Bysäter