Avtal

Du som förälder kan få hjälp med att upprätta ett avtal om vårdnad, umgänge och barns boende.

För att avtalet ska vara giltigt krävs att det godkänts av socialnämnden. Socialnämnden godkänner föräldrarnas överenskommelse om det är till barnets bästa. Avtalet är juridiskt giltigt på samma sätt som ett domstolsbeslut. Avtalet ska vara skriftligt, undertecknat av båda föräldrarna och utformat så att det går att verkställa.

Dela:

Kontakt

Familjerätten

Socialförvaltningen

08-746 10 00

Besöksadress

Englundavägen 13, 2 tr (Solna Business Park)

Postadress

Solna stad, Socialförvaltningen, Familjerätten
171 86 Solna

Mer kontaktinformation om Familjerätten