Vad hände med VillGott?

Hösten 2007 fick omvårdnadsförvaltningen i Solna stad statliga stimulansmedel och startade projektet VillGott - Solna vill de äldre gott!

Målsättningen med VillGott var att öka de äldres livskvalitet genom att skapa förutsättningar för ökat välbefinnande, stärkt hälsa, trygghet och upplevelsen av en meningsfull dag.

I slutet av 2010 föddes VillGott plus – projekt med syfte att öka kvaliteten på vård och omsorg om äldre genom samverkan mellan landsting och kommun.

I december 2012 avslutades alla projekten. Här är en sammanfattning av vad som hänt inom VillGott och VillGott plus under åren 2008 till 2012. Vill du läsa mer kan du läsa slutrapporterna som du finner till höger.

Demensvård

Kost och nutrition

Förebyggande hembesök

  • 700 hembesök för att informera om kommunens utbud och aktiviteter samt att ge konkreta förslag på åtgärder som kan skapa förutsättningar för trygghet och självständighet
  • Identifiering av vilken målgrupp som har behov av förebyggande hembesök

Läkemedelsavstämning på vård- och omsorgsboenden

  • Utbildning för personal som utför läkemedelsavstämningar
  • Framtagande av samverkansrutin för läkemedelsavstämningar baserad på erfarenheter av genomförda läkemedelsavstämningar

Rehabilitering

Socialt innehåll

  • Fem hälsoprojekt
  • Utökning av kompetens och aktivitetsutbud på stadens seniorträffar
  • Utbildning och införande av VillGott-volontärer
  • Seniorluncher på lokala restauranger
  • Dokumentation av livsberättelser på vård- och omsorgsboendet Ametisten
Dela: