Vårdsamverkan i Solna

Vårdsamverkan i Solna är ett samarbete mellan Danderydsgeriatriken, Jakobsbergsgeriatriken, vårdcentraler i Solna, Rehab nordväst Solna och omvårdnadsförvaltningen i Solna stad. Syftet är att tillsammans kontinuerligt utveckla vården och omsorgen om personer 65 år och äldre, bosatta i ordinärt boende.

Överenskommelse om Vårdsamverkan i Solna (PDF-dokument, 605 kB)

Samverkansrutiner

Länk till Samordnad individuell plan (SIP). Rutinerna har reviderats 2017.

Länk till samverkansrutiner kring personer med demenssjukdom och deras anhöriga

Länk till samverkansrutiner kring personer med undernäring

Samverkansrutiner för rehabilitering (PDF-dokument, 84 kB)

Samverkansrutin mellan ASIH och hemtjänsten (PDF-dokument, 374 kB)

Rutiner för delegering av enklare sjukvårdsuppgifter

Samverkansrutin delegering, läkemedelshantering och egenvård med hjälp. (PDF-dokument, 290 kB)

Vårdcentraler i Solna på karta (PDF-dokument, 1,1 MB)

Adresslista hemtjänstutförare (PDF-dokument, 33 kB)

Samverksanrutiner gällande gruppbostäder/servicebostäder/daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Samverkansrutin mellan primärvården i Solna och Humaniora hälso- och sjukvårdsteam LSS (PDF-dokument, 472 kB)

Samverkansrutin hälso- och sjukvårdsinsatser gruppbostad/servicebostad/daglig verksamhet Solna (PDF-dokument, 548 kB)

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, ny lag from 1/1-2018. Regionala dokument

Regional överenskommelse om utveckling av samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (PDF-dokument, 1,2 MB)

Bilaga 1 Handlingsplan för utveckling av samverkan vid utskrivning (PDF-dokument, 1,1 MB)

Bilaga 2 Planeringsprocess, åtagande och centrala begrepp enligt lag om samverkan vid utskrivning (PDF-dokument, 964 kB)

Gemensam riktlinje för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård samt gemensam rutin för samverkan vid utskrivning. From 7/6-18

Gemensam riktlinje (PDF-dokument, 1,5 MB)

Rutin för utskrivning från somatisk slutenvård (PDF-dokument, 1,4 MB)

Rutin för utskrivning psykiatrisk från slutenvård (PDF-dokument, 1,3 MB)

Dela: