Avtalsuppföljning vård- och omsorgsboende

Nedan hittar du resultaten från de senaste avtaluppföljningarna för vård- och omsorgsboenden.

Vård- och omsorgsboende 2016

Uppföljningsrapport Ametisten 2016  (PDF-dokument, 106 kB)

Uppföljningsrapport Berga 2016  (PDF-dokument, 94 kB)

Uppföljningsrapport Björkgården 2016  (PDF-dokument, 98 kB)

Uppföljningsrapport Frösunda 2016  (PDF-dokument, 96 kB)

Uppföljningsrapport Hallen 2016 (PDF-dokument, 108 kB)

Uppföljningsrapport Oskarsro 2016  (PDF-dokument, 93 kB)

Uppföljningsrapport Polhemsgården 2016 (PDF-dokument, 110 kB)

Uppföljningsrapport Skoga 2016  (PDF-dokument, 94 kB)

Uppföljningsrapport Tryggheten 2016 (PDF-dokument, 93 kB)

Vård- och omsorgsboende 2015

Avtalsuppföljning vård- och omsorgsboende 2015 - tjänsteskrivelse till nämnd (PDF-dokument, 148 kB)

Avtalsuppföljning vård- och omsorgsboende 2015 - sammanställning tabell (PDF-dokument, 16 kB)

Resultat från avtalsuppföljning av Ametisten (PDF-dokument, 112 kB)

Resultat från avtalsuppföljning av Berga (PDF-dokument, 107 kB)

Resultat från avtalsuppföljning av Björkgården (PDF-dokument, 121 kB)

Resultat från avtalsuppföljning av Frösunda (PDF-dokument, 114 kB)

Resultat från avtalsuppföljning av Hallen (PDF-dokument, 115 kB)

Resultat från avtalsuppföljning av Oskarsro (PDF-dokument, 108 kB)

Resultat från avtalsuppföljning av Polhemsgården (PDF-dokument, 107 kB)

Resultat från avtalsuppföljning av Skoga (PDF-dokument, 107 kB)

Resultat från avtalsuppföljning av Tryggheten (PDF-dokument, 92 kB)

Vård och omsorgsboende 2014

Avtalsuppföljning vård- och omsorgsboende 2014 - tjänsteskrivelse till nämnd (PDF-dokument, 144 kB)

Resultat från avtalsuppföljning av Ametisten (PDF-dokument, 176 kB)

Resultat från avtalsuppföljning av Berga (PDF-dokument, 169 kB)

Resultat från avtalsuppföljning av Björkgården (PDF-dokument, 153 kB)

Resultat från avtalsuppföljning av Frösunda (PDF-dokument, 78 kB)

Resultat från avtalsuppföljning av Hallen (PDF-dokument, 114 kB)

Resultat från avtalsuppföljning av Oskarsro (PDF-dokument, 101 kB)

Resultat från avtalsuppföljning av Polhemsgården (PDF-dokument, 193 kB)

Resultat från avtalsuppföljning av Skoga (PDF-dokument, 121 kB)

Resultat från avtalsuppföljning av Tryggheten (PDF-dokument, 99 kB)

Dela: