Avtalsuppföljning

Staben för kvalitetsutveckling gör årliga uppföljningar av verksamheten för är att säkra att avtalad kvalitetsnivå uppnås och att verksamheten bedrivs inom gällande regelverk.

Avtalsuppföljningen utgår från de avtal som är tecknade, tidigare uppföljningar och utvecklingsplaner samt gällande lagstiftning. Uppföljningen genomförs med intervjuer och samtal, faktainsamling samt observationer.

Avtalsuppföljningarna för respektive hemtjänst presenteras på sidan jämför hemtjänst under respektive hemtjänstutförare.

Senaste resultaten för avtalsuppföljning för vård- och omsorgsboenden

Dela: