Avslutade projekt och utbildningar

Avslutade projekt och utbildningar

Namn

Kort beskrivning

Avslutat

Carpeprojektet

EU-finansierat projekt som arbetar med kompetensutveckling för medarbetare inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Avslutat 2014

ArbetSam

ArbetSam är ett samverkansprojekt mellan sju Stockholmskommuner. Syfte är att kompetensmässigt stärka personal som arbetar inom vård och omsorg.

Avslutat 2013

Anhörigstöd

Utveckling av anhörigstöd i Solna

Avslutat 2012

Social dokumentation

Utbildning i social dokumentation för omvårdnadspersonal, chefer och biståndshandläggare inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Avslutat 2012
Trygga möten

Trygga möten är ett projekt för att höja personalens kompetensen vad gäller bemötande och förhållningssätt gentemot äldre personer med psykisk ohälsa. Projektet finansieras med statsbidrag.

Avslutat 2012

VillGott

Arbete med olika delprojekt med stöd av statliga stimulansmedel

Avslutat 2012

Språksam

Arbete med språklig utveckling på vård- och omsorgsboenden

Avslutat 2011

Dela: