Omvårdnadsakademin

Omvårdnadsakademins uppdrag är att säkra kvalitetsutvecklingen av vården och omsorgen.

Omvårdnadsakademin är omvårdnadsförvaltningens forum för regelbunden samverkan med högskolor och forskningscentra där förvaltningens satsningar på utbildning och utveckling samordnas.

Omvårdnadsakademin arbetar för en långsiktig kunskapsutveckling genom att initiera och uppmuntra utbildning och utveckling. Samverkan med högskolor och FoU-enheter är en betydelsefull del i detta arbete. Resultat av utvecklingsprojekt och forskning ska komma de äldre och personer med funktionsnedsättning till del.

Omvårdnadsakademins verksamhet är organiserad i en Äldreakademi och en Omsorgsakademi. Varje akademi leds av en styrelse och det verkställande utskottet svarar för det löpande arbetet.

Omvårdnadsakademin svarar för att anordna "Kvalitetsdagen" som går av stapeln i oktober varje år. Omvårdnadsakademin delar också ut ett årligt "Kvalitetspris". Syftet är att stimulera, belöna och sprida goda exempel. Kvalitetspriset utdelas inom följande kategorierna:

  • Grupp- och servicebostäder, boendestöd och daglig verksamhet
  • Hemtjänst och dagverksamheter
  • Vård- och omsorgsboenden

De vinnande bidragen får diplom samt en prissumma på 30.000 kronor. Omvårdnadsakademin kan även utge Hedersomnämnande som belönas med diplom. Alla bidrag utnämns till "Goda exempel".

Läs mer om Äldreakademin

Läs mer om Omsorgsakademin

Dela: