Kategori Hemtjänst och dagverksamhet

"Projekt handfast" – Mica omsorg.
Genom observation och handledning säkerställa individens delaktighet och att behov och önskemål blir tillgodosedda.

https://www.youtube.com/watch?v=CQB2jobQi8Y

Dela: