Hedersomnämnande Skoga vård och omsorgsboende

"Att lyssna är att dela en gemensam upplevelse" – Skoga vård och omsorgsboende, Humaniora vård och omsorg.
Med personligt anpassad musik skapa nya vägar för samvaro och ökat välbefinnande vid livets slut.

https://www.youtube.com/watch?v=Z9AlLiH94aw&feature=youtu.be

Dela: