Kvalitetspriset 2016

Temat för Kvalitetsdagen 2016 var "Självständig och delaktig".

Under dagen delades årets kvalitetspris samt hedersomnämnanden ut till de verksamheter som utmärkt sig inom kvalitet och utveckling.

några av personerna bakom verksamheterna som fick pris och hedersomnämnande under Kvalitetsdagen 2016.
Några av personerna bakom arbetssätten som fick pris eller hedersomnämnande under Kvalitetsdagen 2016. Foto: Solna stad

Vinnarna av Kvalitetspriset 2016:

Kategori LSS:
"Att förstå och bli förstådd" – Personlig assistans, Humaniora vård- och omsorg
Med beprövade metoder och handledning öppna nya dörrar till kommunikation för att förstå och bli förstådd.
Här kan du se Humaniora vård- och omsorgs bidrag.

Kategori Hemtjänst och dagverksamhet
"Projekt handfast" – Mica omsorg
Genom observation och handledning säkerställa individens delaktighet och att behov och önskemål blir tillgodosedda.
Här kan du se Mica omsorgs bidrag.

Kategori vård- och omsorgsboende
"Livsberättelser blir film" – Ametisten, Vardaga
Att i gemensamt skapande få dela sina minnen.
Här kan du se Ametistens bidrag.

Hedersomnämnanden
"Från dröm till verkligenhet" – Funkisgruppen
Ett arbetssätt där deltagarna stimuleras till självständighet och får förverkliga sina mål och drömmar.
Här kan du se Funkisgruppens bidrag.

"Att lyssna är att dela en gemensam upplevelse" – Skoga vård och omsorgsboende, Humaniora vård och omsorg
Med personligt anpassad musik skapa nya vägar för samvaro och ökat välbefinnande vid livets slut.
Här kan du se Skogas bidrag.

"Hemma hos mig" – Hallens vård och omsorgsboende, Aleris
Genom enkla medel främja självkänsla och skapa möjlighet att träffa nya och gamla vänner.
Här kan du se Hallens bidrag.

Läs mer om de prisade arbetssätten i broschyren Goda exempel, som du hittar i högerspalten ovan.


Dela:

Relaterade dokument