Kvalitetspriset 2013

Temat för Kvalitetsdagen 2013 var "Aktivitet och meningsfullhet".

Nytt för år 2013 är att pris delas ut i tre kategorier: LSS, hemtjänst och vård- och omsorgsboede. Hedersomnämnanden kan delas ut till förtjänstfulla projekt.

Vinnare kategori LSS:

Aktivitetsgruppen i InDies - InDies Omsorg
"Delaktighet, samhörighet och aktivitet på lika villkor"

Vinnare kategori Hemtjänst:

Att förebygga innan det händer - Attendo hemtjänst
"Gränsöverskridande samverkan för att främja hälsa och välbefinnande"

Vinnare kategori vård- och omsorsgboende:

Trygghetens vardagsrum - Trygghetens vård och omsorgsboende, Aleris.
"En plats i vardagen för möten och gemenskap"

Hedersomnämnanden 2013

Timbalkost - Hallens vård och omsorgsboende, Aleris
"En matupplevelse för alla sinnen"

Tillgänglighet skapar trygghet- Aleris hemtjänst
"Ett förbättringsarbete för ökad tillgänglighet och kontinuitet"

Goda exempel 2013

Fredagsdans på Berga
Berga vård- och omsorgsboende, Temabo

Ett år med Hallens allmänna kör
Hallens vård - och omsorgsboende, Aleris

Reminiscensbakning
Hallens vård och omsorgsboende

Salong "må bra" för kropp och själ
Polhemsgården vård- och omsorgsboende, Förenade care

Barn, äldre, sång och rörelse
Skoga vård och omsorgsboende,Humaniora vård och omsorg

Dela: