Kvalitetspriset 2011

Temat för Kvalitetsdagen 2011 var "Värdigt liv och välbefinnande".

Berga vård och omsorgsboende vann 2011 års kvalitetspris för deras initiativ att genom sagor och berättelser väcka känslor och minnen hos personer med demenssjukdom.

Med bidraget "Berättarkonst och folksagor" stimuleras personer med demenssjukdom till samtal och kommunikation. Sagostunderna är strukturerade och man använder sig främst av realistiska sagor som berör livets olika utvecklingsfaser.

Vinnaren av kvalitetspriset och hedersomnämnanden utses av omvårdnadsakademin och delas årligen ut på Solna stads kvalitetsdag den 20 oktober. Samtliga pristagare och ytterligare ett antal bidrag samlas i skriften Goda exempel som ska spridas vidare till andra verksamheter.

Berga fick även ett hedersomnämnande för sitt projekt "Studiecirklar i musik". Övriga hedersomnämnanden och 10 000 kronor vardera gick till LSS-boendet Andersvägen 3 (drivs av Carema Care) för bidraget "Varför firar vi" och till Skoga vård och omsorgsboende (drivs av Humaniora vård och omsorg) för bidraget "Kakprat".

Ytterligare information om Kvalitetspriset
Under våren 2011 har verksamheter som arbetar med äldre eller personer med funktionsnedsättningar i Solna fått skicka in sina kvalitetsutvecklingsbidrag. Sammanlagt 17 bidrag har inkommit. För att få priset ska verksamheten eller utvecklingsprojektet upplevas kvalitetshöjande inom service, stöd och vård. Det innebär att det faktiskt ska märkas bland verksamhetens brukare eller kunder.

Dela: