Kvalitetspriset 2015

Temat för Kvalitetsdagen 2015 var "Hälsa och välbefinnande".

Under dagen delades årets kvalitetspris ut till de verksamheter som utmärkt sig inom kvalitet och utveckling.

Vinnarna av årets kvalitetspris och motivering lyder som följande,

i kategori LSS:

Bemötande - att få andra att växa till självständighet – Mango Omsorg
"Med ett holistiskt synsätt på såväl individ- som verksamhetsnivå uppnås hälsa och välbefinnande med balans i vardagen."

Se Mangos bidrag:
Bemötande - att få andra att växa till självständighet – Mango

Vinnarintervju med Mango Omsorg:
Vinnarintervju med Mango Omsorg:

i kategori Hemtjänst och dagverksamhet:

Dans - lycka för kropp och själ, gammal som ung – Adela hemtjänst
"Med hjälp av Solnas aktivitetsguide går det som en dans att öka välbefinnandet och sätta guldkorn på tillvaron."

Se Adelas bidrag:
Dans - lycka för kropp och själ, gammal som ung – Adela hemtjänst

Vinnarintervju med Adela hemtjänst:
Vinnarintervju med Adela hemtjänst

i kategori Vård- och omsorgsboende:

"Röd och grön knapp" - för en meningsfull vardag – Skoga vård- och omsorgsboende,Humaniora vård och omsorg
"Med tydlighet och struktur skapas tid för social samvaro och ökat välbefinnande på resan mot ett salutogent äldreboende."

Se Skogas bidrag:
"Röd och grön knapp" - för en meningsfull vardag – Skoga vård- och omsorgsboende, Humaniora vård och omsorg

Vinnarintervju med Skoga vård- och omsorgsboende, Humaniora vård och omsorg:Vinnarintervju med Skoga vård- och omsorgsboende, Humaniora vård och omsorg

Hedersomnämnanden med motiveringar gick till:

Värdegrund, för vem? – Björkgården vård- och omsorgsboende, Förenade Care
"Med hjälp av boendes och närståendes egna tankar kring välbefinnande och vad som är ett värdigt liv formas ett värdegrundsbaserat arbetssätt."

Se Björkgårdens bidrag:
Värdegrund, för vem? – Björkgården vård- och omsorgsboende, Förenade Care

Grammofontimmen – Berga vård- och omsorgsboende, Temabo
"Med musik som väcker minnen och känslor stärks identiteten och gemenskap främjas."

Se Bergas bidrag:
Grammofontimmen – Berga vård- och omsorgsboende, Temabo

Bergateatern - ett sätt att mötas – Berga dagverksamhet, Temabo
"Med innovation och kreativitet främjas skaparglädje och gemenskap."

Se Bergas bidrag:
Bergateatern - ett sätt att mötas – Berga dagverksamhet, Temabo

Kvalitetspriset delades ut av Iréne Kallin, förvaltningschef omvårdnadsförvaltningen, och Samuel Klippfalk, ordförande i omvårdnandsnämnden. Se prisutdelningen här:

Prisutdelning

Dela: