Dokument för utförare inom LSS

Här finner du som är utförare inom LSS-verksamheter i Solna de dokument, anvisningar, riktlinjer och mallar som du behöver. Saknar du något dokument? Hör av dig till kvalitetsutvecklaren för LSS.

Kvalitetsberättelse och utvecklingsplan

Verksamheterna ska årligen upprätta en utvecklingsplan. Utvecklingsplanen ska ge en tydlig bild av hur verksamheten kommer att arbeta med att utveckla sin kvalitet utifrån de förbättringsområden som framkommit. Utvecklingsplanen skickas till omvårdnadsförvaltningens kvalitetsutvecklare senast den 31 januari det år som utvecklingsplanen avser.

Här finns stadens anvisningar.

Synpunkter och klagomål

En synpunkt kan vara beröm, klagomål, förslag eller allmän synpunkt. När en synpunkt har inkommit till staben för kvalitetsutveckling, informeras verksamhetschefen inom två dagar från det att synpunkten inkom till staben för kvalitetsutveckling. Informationen ges via ett skriftligt meddelande. Verksamhetschefen ska inom sju dagar bekräfta att verksamheten tagit emot synpunkten, kontaktat den som framfört den och påbörjat utredningen.

Här finns stadens anvisning samt blankett.

Lex Sarah

Information om rapportering av händelser som kan utgöra ett missförhållande/risk för ett missförhållande samt anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnas till omvårdnadsförvaltningen.

Här finns stadens anvisning.

Stadens riktlinjer

Riktlinjer för mutor och social dokumentation.

Här finns riktlinjerna.

Minnesanteckningar

Minnesanteckningar från de senaste samverkansmötena.

Här finns anteckningarna.

Övrig information

Övrig information samlas här.

Dela: