Samverkansrutiner

Staden har utarbetat ett flertal olika samverkansrutiner. De hittar du här.

Samverkansrutin för dagverksamhet och hemtjänst finns till höger på sidan.

Här finns de övriga rutinerna.

Dela: