Kvalitetsberättelse och utvecklingsplan

Verksamheterna ska årligen upprätta en kvalitetsberättelse och en utvecklingsplan. Kvalitetsberättelsen för året som gått skickas till omvårdnadsförvaltningens kvalitetsutvecklare senast den 31 januari nästkommande år. Utvecklingsplanen ska ge en tydlig bild av hur verksamheten kommer att arbeta med att utveckla sin kvalitet utifrån de förbättringsområden som framkommit.

Dokumenten hittar du till höger på sidan.

Dela: