Kvalitetsberättelse och utvecklingsplan

Verksamheterna ska senast den 31 januari inkomma med kvalitetsberättelse och utvecklingsplan för föregående år. Utvecklingsplanen ska ge en tydlig bild av hur verksamheten kommer att arbeta med att utveckla sin kvalitet utifrån de förbättringsområden som framkommit.

Dokumenten hittar du till höger på sidan.

Dela: