Kvalitetsberättelse och utvecklingsplan

Verksamheterna ska årligen upprätta en utvecklingsplan. Utvecklingsplanen ska ge en tydlig bild av hur verksamheten kommer att arbeta med att utveckla sin kvalitet utifrån de förbättringsområden som framkommit. Utvecklingsplanen skickas till omvårdnadsförvaltningens kvalitetsutvecklare senast den 31 januari det år som utvecklingsplanen avser.

Till höger hittar du dokumenten.

Dela: