Resultat för gruppbostäder och daglig verksamhet LSS 2011

Hösten 2011 gjordes en brukarundersökning för gruppbostäder och dagligverksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Solna har för andra gången genomfört en brukarundersökning bland alla personer som bor på gruppbostad eller har beslut om dagverksamhet. Resultatet visar att de flesta är nöjda med sin bostad och med den dagliga verksamheten.

Dela: