Resultat för gruppbostäder och daglig verksamhet 2013

Hösten 2013 gjordes en brukarundersökning för gruppbostäder och dagligverksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Det är tredje gången det genomförs en brukarundersökning bland alla personer som bor på gruppbostad eller har beslut om dagverksamhet. Resultatet visar att de flesta är nöjda med sin bostad och med den dagliga verksamheten.

Dela: