Resultat äldreomsorgen 2017

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att göra årliga brukarundersökningar i Sveriges samtliga kommuner. Syftet är att äldreomsorgen ska utvecklas och förbättras.

Brukarundersökningens resultat ingår som en betydande del i "Öppna jämförelser" som Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställer. Brukarundersökningen är också en av de delar som ligger till grund för Socialstyrelsens webbverktyg "Äldreguiden" där man kan jämföra olika kommuner och äldreomsorgsenheter inom kommuner.

Resultat i brukarundersökningen för vård- och omsorgsboenden 2017

Resultat för Solna 2017 (PDF-dokument, 810 kB)

Resultat för Ametisten 2017 (PDF-dokument, 883 kB)

Resultat för Berga 2017 (PDF-dokument, 883 kB)

Resultat för Björkgården 2017 (PDF-dokument, 884 kB)

Resultat för Frösunda 2017 (PDF-dokument, 883 kB)

Resultat för Hallen 2017 (PDF-dokument, 883 kB)

Resultat för Oskarsro 2017 (PDF-dokument, 884 kB)

Resultat för Tryggheten 2017 (PDF-dokument, 883 kB)

Resultat för Polhemsgården 2017 (PDF-dokument, 884 kB)

Resultat för Skoga 2017 (PDF-dokument, 883 kB)

Resultat i brukarundersökningen för hemtjänst 2017

Obs! För att få ett resultat som redovisas krävs att det kommit in minst 7 svar. Därför saknas resultat för flera hemtjänstföretag.

Resultat för Solna 2017 (PDF-dokument, 582 kB)

Resultat för Adela Omsorg 2017 (PDF-dokument, 517 kB)

Resultat för Attendo hemtjänst 2017 (PDF-dokument, 720 kB)

Resultat för FSB Finsk Omsorg (PDF-dokument, 517 kB)

Resultat för 1:a Hemtjänstkompaniet i Solna 2017 (PDF-dokument, 517 kB)

Resultat för Humaniora kommunal hemtjänst 2017 (PDF-dokument, 517 kB)

Resultat för Proffssystern 2017 (PDF-dokument, 720 kB)

Dela: