Phoniro Main Entrance – tillträde till portar i flerfamiljshus

Phoniro Main Entrance används för att hemtjänsten ska slippa hantera nycklar eller olika portkoder till portar i flerfamiljshus. Med Phoniro Main Entrance öppnar hemtjänst- eller tryghetslarmspersonal porten med hjälp av en specifik tjänstemobiltelefon.

Enkelt och säkert

Med Phoniro Main Entrance ersätts den vanliga nyckeln med en digital nyckel och låset öppnas med mobiltelefonen. Systemet uppdateras online med personlig inloggning i mobiltelefonen för aktuell behörighet.

Hur fungerar Phoniro Main Entrance?

Phoniro Main Entrance är nätansluten och kopplas mot det befintliga elslutblecket på entrédörren. Installeringen sker utan åverkan på dörr eller dörrkarm och syns inte. Övriga boende i fastigheten påverkas inte av installationen av Phoniro Main Entrance då befintligt låssystem eller vanliga nycklar används precis som tidigare. Systemet påverkar inte heller skalskyddet eller dörrens brandklassning vilket är mycket viktigt. Alla inpasseringar, vem som passerar och vid vilken tidpunkt registreras i systemet.


Phoniro Main Entrance installeras utan åverkan och är inte synlig utifrån. Foto: Phoniro.

Dela: