Solgårdens Vård och omsorgsboende

Stora Sköndal – i medmänniskans tjänst med hjärta och hjärna. Solgården ligger i natursköna omgivningar vid sjön Drevviken och drivs av Stiftelsen Stora Sköndal. På Solgården bedriver vi vård och omsorg med somatisk inriktning.

Solgården är ett nybyggt vård och omsorgsboende. Insatserna utformas så att de ger möjlighet för de äldre att leva ett värdigt liv med hög grad av välbefinnande. Alla boende möts med värdighet och respekt för den personliga integriteten. Individuella önskemål och valfrihet ska råda i det dagliga livet.

PROFIL
Stora Sköndal bedriver med hög kompetens och utan vinstsyfte vård, omsorg, utbildning och forskning. På Stora Sköndal arbetar vi efter våra ledord:
Vi tar ansvar för hela vårt uppdrag.
Vi möter alla med respekt och vänlighet.
Vi ser individens unika möjligheter.
Vi gör alltid vårt bästa.
Vi sätter den boende främst.

Vi arbetar utifrån kristet humanistiska värderingar och vill skapa möjligheter för människor i utsatta situationer.

För att trygga vården och omsorgen kring den boendes hela situation arbetar vi på Solgården i tvärprofessionella team. Boende på Solgården får en kontaktman som företräder och hjälper denne. Kontaktmannen fungerar som ett pratktiskt stöd i det dagliga livet samt är den person som är en naturlig länk till närstående med flera.

På Solgården har vi dagligen aktiviteter, både gemensamma och individuella utifrån den boendes önskemål. Vi samarbetar tätt med vår kyrka på Stora Sköndal och andakter hålls på Solgården, för den som vill. På Solgården har vi för närvarande katter och fåglar. Boende som vill ta med sig sitt husdjur ges möjligeht till detta efter en individuell bedömning och mån av plats.

Stiftelsen Stora Sköndal har sedan många år en välutvecklad volontärverksamhet. På Solgården har vi har volontärer som bland annat bistår vid ledsagning, kaffestunder, promenader och annan social samvaro.

LÄGENHETERNA
Solgården har 42 nybyggda ljusa lägenheter om 32 kvm för enkelrumsboende. Några av lägenheterna har utsikt över sjön Drevviken de andra över vacker vacker natur. I samtliga lägenheter finns trinett, dusch, toalett och säng med madrass och sängbord.

PERSONAL
På Solgården arbetar det undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och socionom som genomgår kontinuerlig kompetensutveckling med särskilda utbildningsinsatser inom vår organisation.

KOMMUNIKATION OCH NÄRSERVICE
Solgården ligger med närhet till allmänna kommunikationer och har goda parkeringsmöjligheter i anslutning till verksamheten. Solgården ligger med närhet till Sköndal Centrum där det bland annat finns affärer, bank och restaurang.

Dela:

Kontakt

Solgårdens vård- och omsorgsboende

http://www.storaskondal.se

Besöksadress

Nils Bricks Väg 6 B
128 64 Sköndal

Mer kontaktinformation om Solgårdens vård- och omsorgsboende