Kyrkbyns vård- och omsorgsboende

Stora Sköndal – i medmänniskans tjänst med hjärta och hjärna. Kyrkbyn ligger i natursköna omgivningar vid sjön Drevviken och drivs av Stiftelsen Stora Sköndal. På Kyrkbyn bedriver vi vård och omsorg med somatisk inriktning.

Kyrkbyn är ett väl inarbetat vård och omsorgsboende med mycket gammal charm där en stor salong finns för de boende. Insatserna utformas så att de ger möjlighet för de äldre att leva ett värdigt liv med hög grad av välbefinnande. Alla boende möts med värdighet och respekt för den personliga integriteten. Individuella önskemål och valfrihet ska råda i det dagliga livet.

PROFIL
Stora Sköndal bedriver med hög kompetens och utan vinstsyfte vård, omsorg, utbildning och forskning.

På Stora Sköndal arbetar vi efter våra ledord:
Vi tar ansvar för hela vårt uppdrag.
Vi möter alla med respekt och vänlighet.
Vi ser individens unika möjligheter.
Vi gör alltid vårt bästa.
Vi sätter den boende främst.

Vi arbetar utifrån kristet humanistiska värderingar och vill skapa möjligheter för människor i utsatta situationer. För att trygga vården och omsorgen kring den boendes hela situation arbetar vi på Kyrkbyn i tvärprofessionella team. Boende på Kyrkbyn får en kontaktman som företräder och hjälper denne. Kontaktmannen fungerar som ett pratktiskt stöd i det dagliga livet samt är den person som är en naturlig länk till närstående med flera.

På Kyrkbyn har vi dagligen aktiviteter, både gemensamma och individuella utifrån den boendes önskemål. Vi samarbetar tätt med vår kyrka på Stora Sköndal och andakter hålls på Kyrkbyn , för den som vill.

Stiftelsen Stora Sköndal har sedan många år en välutvecklad volontärverksamhet. På Kyrkbyn har vi har volontärer som bland annat bistår vid ledsagning, kaffestunder, promenader och annan social samvaro.

LÄGENHETERNA
Kyrkbyn har 39 ljusa lägenheter mellan 33-46 kvm. Av desssa kan två nyttjas som dubbelboende för par. I samtliga lägenheter finns trinett, dusch, toalett och säng med madrass och sängbord.

PERSONAL
På Kyrkbyn arbetar det undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och socionom som genomgår kontinuerlig kompetensutveckling med särskilda utbildningsinsatser inom vår organisation.

KOMMUNIKATION OCH NÄRSERVICE
Kyrkbyn ligger med närhet till allmänna kommunikationer och har goda parkeringsmöjligheter i anslutning till verksamheten. Buss 181 från Farsta Strand och buss 188 från Gullmarsplan stannar vid hållplats Stora Sköndal.

Kyrkbyn ligger med närhet till Sköndal Centrum där det bland annat finns affärer, bank och restaurang.

Dela: