Aktuellt på Skoga

Här hittar du aktuell information om vad som händer framöver på Skoga. Informationen och händelserna uppdateras löpande till höger, under Relaterade dokument.

Status renovering
För närvarande pågår arbeten för att iordningställa köket på Skoga äldreboende, så att den uppskattade restaurangen kan återuppta sin verksamhet. Både för boende och besökare. Med anledning av att kökets uppdateringsbehov var väldigt omfattande rör det sig om en totalrenovering. Även utav biytor så som omklädningsrum, frysrum, lager med mera.

Samtliga ytor har nu rivits ut helt, för närvarande pågår gjutning av golv samt montering av alltifrån stommar till väggar. Nästa fas beräknas sedan kunna påbörjas i vecka 32-33. Då inleds arbetet med alla installationsarbeten - från el och kablar till själva inredningen i form av bänkar, skåp m.m. Målet är att köket samt övriga ytor kommer att stå klart under vintern.


Vy Skoga kök juli 2018


Vy Skoga kök maj 2018

Vy Skoga kök maj 2018 

Dela: