Aktuellt på Skoga

Här hittar du aktuell information om vad som händer framöver på Skoga. Informationen och händelserna uppdateras löpande till höger, under Relaterade dokument.

Status renovering
För närvarande pågår arbeten för att iordningställa köket på Skoga äldreboende, så att den uppskattade restaurangen kan återuppta sin verksamhet. Både för boende och besökare. Med anledning av att kökets uppdateringsbehov var väldigt omfattande rör det sig om en totalrenovering. Även utav biytor så som omklädningsrum, frysrum, lager med mera.

Samtliga ytor har rivits ut helt, och målet är att själva byggnationen ska påbörjas i juni, för att stå klart under vintern.


Vy Skoga kök maj 2018

Vy Skoga kök maj 2018

Dela: