Äldreombudsman

Äldreombudsmannen ska värna om de äldres rätt i samhället.

Äldreombudsmannens uppgift är att vägleda allmänheten kring frågor som rör äldres situation.

Till äldreombudsmannens uppgifter hör också att bistå stadens förvaltningar i frågor som rör äldre.

Du kan kontakta äldreombudsmannen för råd eller stöd.

Dela:

Lämna synpunkter på sidan

Fyll i detta formulär för att ge synpunkter på sidans innehåll.

Skicka en kopia

Kontakt

Birger Nord

Äldreombudsman och handikappkonsulent

08-734 23 99

Besöksadress

Stadshusgången 2
171 86 Solna

Skicka meddelande till Birger Nord