Äldreombudsman

Äldreombudsmannen ska värna om de äldres rätt i samhället.

Äldreombudsmannens uppgift är att vägleda allmänheten kring frågor som rör äldres situation.

Till äldreombudsmannens uppgifter hör också att bistå stadens förvaltningar i frågor som rör äldre.

Du kan kontakta äldreombudsmannen för råd eller stöd.

Dela: