Äldre

Silviacertifiering på Skoga fullbordar stor utbildningssatsning inom demensvård

Den 18 november var det dags för det första av totalt sex vård- och omsorgsboenden i Solna att Silviacertifieras. Tillsammans med Ametisten, som certifierades redan 2011, blir nu alla vård- och omsorgsboenden i Solna med demensinriktning certifierade. Med satsningen blir Solna, tillsammans med Tyresö kommun, de enda helcertifierade kommunerna i landet.

 • Seniorträffarnas dag 2016

  Det var många seniorer som kom på besök, när Seniorträffarnas dag hölls på Ankaret i Solna onsdagen den 21 september 2016.

 • Nu drar höstens promenader för Solnas seniorer igång igen

  Onsdagen den 14 september 2016 är det dags höstens första vandring, som går från Kallhäll till Stäket. Elva promenader inom och utanför Solnas gränser finns inplanerade under hösten. Välkommen att vandra med oss!

 • Ett meningsfullt liv - ny samtalsgrupp på Röda korsets mötesplats i Bergshamra

  Är du 65+ och tycker om att samtala med likasinnade om glädje, gemenskap och livet? Då kanske Röda korsets samtalsgrupp "Ett meningsfullt liv" är något för dig!

 • Certifiering av demensteam i hemtjänsten i Solna stad

  I Solna pågår stora satsningar på utbildning inom demensvård. Hemtjänstutförare i Solna stad med fler än 20 kunder erbjuds därför möjligheten att certifiera demensteam hos utförarna. Den 11 maj certifierades Humaniora, Mica Omsorg, Adela Omsorg och 1:a Hemtjänstkompaniet under ceremoniella former i Solnas stadshus.

 • Utbildning på Skoga när äldreboenden Silviacertifieras

  Under 2016 genomför Solna stads omvårdnadsförvaltning en stor satsning på demensutbildning. Tisdagen den 10 maj besökte Eva Jönsson från Silviahemmet Skoga för att fortsätta utbildningen för tre äldreboenden som Silviacertifieras under våren.

 • Nu installeras nya trygghetslarm

  Med start måndagen den 11 april påbörjas arbetet med att byta ut befintliga trygghetslarm mot nya, digitala trygghetslarm. Arbetet beräknas pågå i 8-10 veckor och trygghetslarmsinnehavare blir kontaktade av larminstallatör i samband med att bytet sker i deras bostad.

 • Lyckad basar och loppis på Turkosen

  Onsdagen den 20 april 2016 anordnades en basar med loppis på Turkosen i Solna. Stämningen var på topp och ett stort antal seniorer var på plats under dagen.

 • Gott mottagande av studiecirklarna Vaksam i vardagen

  Under sex veckor har seniorer i Solna deltagit i studiecirklar på temat "Vaksam i vardagen". Studiecirklarna, som var ett samarbete mellan ABF, Solna stad, lokalpolisen i Solna och Brotssofferjouren, syftade till att äldre ska ges kunskap och möjlighet att bli mer vaksamma i olika situationer och öka känslan av trygghet i vardagen.

 • Herrklubben söker medlemmar

  Är du man, pensionär och ledig på tisdagseftermiddagar? Tisdag 1 september kl. 13.00 börjar Herrklubben med sina träffar på seniorträffen Ankaret.

 • Promenad Råsunda Villastad 30 juli

  Välkommen på promenad genom Råsunda Villastad på torsdag 30 juli. Samling kl. 10.00 vid T-banestation Näckrosen. Arrangör är pensionärsföreningen SPF Solrosen.