Äldre

Nu finns vårens aktivitetsprogram för seniorer ute

Nu finns vårens aktivitetsprogram för seniorer att tillgå på stadens seniorträffar, webbplats och stadshus. I aktivitetsprogrammet finns alla aktiviteter på stadens seniorträffar våren 2017 listade.

 • Trygghetsboenden byggs i Huvudsta och Bergshamra

  Under omvårdnadsnämndens sammanträde den 21 mars 2017, antogs nämndens årsredovisning för 2016. Bland annat har satsningar på trygghetsboenden i Huvudsta och Bergshamra påbörjats. Totalt sett rör det sig om cirka 130 nya lägenheter som byggs för solnabor från 70 år och uppåt.

 • Nu drar vårens promenader för Solnas seniorer igång

  Onsdagen den 22 mars 2017 är det dags vårens första vandring, som går från Djurgårdsbrunnsviken till Sjöhistoriska museet. Tolv promenader inom och utanför Solnas gränser finns inplanerade under våren. Välkommen att vandra med oss!

 • Friskvård för 90-plussare i Solna!

  Solna stad erbjuder en bred variation av verksamheter som syftar till att öka det fysiska och psykiska välbefinnandet för de äldre invånarna i staden. Nu har även en träningsgrupp för 90-plussare startat på Sockerbitens seniorträff i Ritorp.

 • Nu kan du anmäla dig till Hälsoprojektet 65+!

  Den 6 december öppnar anmälan till 2017 års Hälsoprojekt 65+! Hälsoprojektet är ett kom-i-gång-projekt med syfte att inspirera Solnas seniorer till fysisk aktivitet. Projektet bygger på ett samarbete mellan Solna stad, Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH) och friskvårdsanläggningar i Solna.

 • Tack till alla frivilliga för ert engagemang!

  Torsdagen den 15 december uppmärksammades alla de frivilliga som i samarbete med stadens Förebyggande verksamhet engagerat sig för stadens seniorer. Vid årets julbord deltog ett åttiotal frivilliga.

 • Certifiering av demensteam i hemtjänsten i Solna stad

  I Solna pågår stora satsningar på utbildning inom demensvård. Hemtjänstutförare i Solna stad med fler än 20 kunder erbjuds därför möjligheten att certifiera demensteam hos utförarna. Den 11 maj certifierades Humaniora, Mica Omsorg, Adela Omsorg och 1:a Hemtjänstkompaniet under ceremoniella former i Solnas stadshus.

 • Seniorträffarnas dag 2016

  Det var många seniorer som kom på besök, när Seniorträffarnas dag hölls på Ankaret i Solna onsdagen den 21 september 2016.

 • Uppskattade insatser för äldre i Solna hyllades under Seniordagen 2016

  För sjätte året i rad arrangerade Äldreforum och Solna stad Seniordagen tillsammans i på Äldreboendet Hallen. Åhörarna på plats fick lyssna till presentationer av nio äldreboenden inom Solna stad, som alla har olika profiler.

 • Trygghet när man blir äldre

  2016 är ett händelserikt år, det visar stadens delårsrapport som kommunfullmäktige behandlade på sitt sammanträde den 31 oktober. Delårsrapporten visar att målen och uppdragen har god progress och att resultatet stärkts. Delårsrapporten visar också att staden nu har 77 156 solnabor, att hundratals nya företag startat samt att beslut fattats om drygt 2000 nya bostäder och 79 000 kvadratmeter kontorsyta. Under året har staden lagt fokus på att öka tryggheten för stadens invånare som är över 65 år och har hemtjänst, bor på vård- och omsorgsboende eller har en funktionsnedsättning.

 • Herrklubben söker medlemmar

  Är du man, pensionär och ledig på tisdagseftermiddagar? Tisdag 1 september kl. 13.00 börjar Herrklubben med sina träffar på seniorträffen Ankaret.