Äldre

Nu finns höstens aktivitetsprogram för seniorer ute

Nu finns höstens aktivitetsprogram för seniorer att tillgå på stadens seniorträffar, webbplats och stadshus. I aktivitetsprogrammet finns alla aktiviteter på stadens seniorträffar hösten 2016 listade.

 • Ett meningsfullt liv - ny samtalsgrupp på Röda korsets mötesplats i Bergshamra

  Är du 65+ och tycker om att samtala med likasinnade om glädje, gemenskap och livet? Då kanske Röda korsets samtalsgrupp "Ett meningsfullt liv" är något för dig! Delad 0 gånger

 • Certifiering av demensteam i hemtjänsten i Solna stad

  I Solna pågår stora satsningar på utbildning inom demensvård. Hemtjänstutförare i Solna stad med fler än 20 kunder erbjuds därför möjligheten att certifiera demensteam hos utförarna. Den 11 maj certifierades Humaniora, Mica Omsorg, Adela Omsorg och 1:a Hemtjänstkompaniet under ceremoniella former i Solnas stadshus. Delad 0 gånger

 • Utbildning på Skoga när äldreboenden Silviacertifieras

  Under 2016 genomför Solna stads omvårdnadsförvaltning en stor satsning på demensutbildning. Tisdagen den 10 maj besökte Eva Jönsson från Silviahemmet Skoga för att fortsätta utbildningen för tre äldreboenden som Silviacertifieras under våren. Delad 0 gånger

 • Nu installeras nya trygghetslarm

  Med start måndagen den 11 april påbörjas arbetet med att byta ut befintliga trygghetslarm mot nya, digitala trygghetslarm. Arbetet beräknas pågå i 8-10 veckor och trygghetslarmsinnehavare blir kontaktade av larminstallatör i samband med att bytet sker i deras bostad. Delad 0 gånger

 • Lyckad basar och loppis på Turkosen

  Onsdagen den 20 april 2016 anordnades en basar med loppis på Turkosen i Solna. Stämningen var på topp och ett stort antal seniorer var på plats under dagen. Delad 0 gånger

 • Gott mottagande av studiecirklarna Vaksam i vardagen

  Under sex veckor har seniorer i Solna deltagit i studiecirklar på temat "Vaksam i vardagen". Studiecirklarna, som var ett samarbete mellan ABF, Solna stad, lokalpolisen i Solna och Brotssofferjouren, syftade till att äldre ska ges kunskap och möjlighet att bli mer vaksamma i olika situationer och öka känslan av trygghet i vardagen. Delad 0 gånger

 • Dansa! Pausa! – Gympafest 65+

  Fredagsmorgonen bjöd på en hejdundrande gympafest för seniorerna i Solna! På plats i Fridhemskolans gymnastiksal hade ett 40-tal seniorer samlats för att inleda dagen med gympapass i rörelseglädjens tecken och till glada toner. Delad 0 gånger

 • Årets seniordag – en succé!

  Inte en stol ekade tom i Hallens bokcafé när årets Seniordag gick av stapeln! Dagen präglades av jazziga toner, betraktelser av omvårdnadsnämndes ordförande Samuel Klippfalk och utdelning av diplom till personer som utfört extra förtjänstfulla insatser för seniorer i Solna stad! Delad 0 gånger

 • Gympafest 65+

  Nu lyser vi upp höstmörkret med ett hejdundrande gympapass i rörelseglädjens tecken! Delad 0 gånger

 • Nöjda äldre i Solna

  I november presenterades årets resultat i Socialstyrelsens årliga kommun- och enhetsundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?". Det är tredje året som Socialstyrelsen genomför brukarundersökningen som visar att äldre solnabor är i de flesta fallen är mycket nöjda med både boende och hemtjänst. Delad 0 gånger