Familj & omsorg

Vårens aktivitetsprogram för seniorer är här

Nu kan du ta del av vad våren 2018 har att erbjuda hos Solnas alla seniorträffar! Det gedigna utbudet av kurser och aktiviteter listas i den digitala broschyren som även finns att hämta som fysiskt exemplar hos seniorträffarna eller i stadshuset.

 • Anhörigprogram vid psykisk ohälsa eller sjukdom

  När en person drabbas av psykisk ohälsa eller sjukdom berörs även du som lever i dennes närhet. Du som känner igen dig kan också behöva stöd för din egen del.

 • Barnperspektivet i fokus på bokrelease

  I många familjer finns svårigheter att samarbeta vid exempelvis vårdnads-, boende- eller umgängesfrågor. För barn kan denna process vara både påfrestande och konstig. Därför "lanserar" nu Solna stad en pedagogisk bok riktad till barn med föräldrar som tycker olika.

 • Nya palliativa ombud uppmärksammades på nätverksträff

  Personal som arbetar inom vård och omsorg i kommunen möter ofta människor i livets slut och för att kunna ge god vård och omsorg och stötta anhöriga behövs kunskap. Vecka 5 anordnades nätverksträff för palliativa ombud i Solna stad och i samband med detta även diplomutdelning för de 36 nya palliativa ombud som utbildats under hösten 2017.

 • Första spadtaget för nytt trygghetsboende i Huvudsta

  Idag den första februari togs första spadtaget till ett nytt trygghetsboende i Jungfrudansen, Huvudsta.

 • Boendestöd återgår i Solna stads regi

  Insatsen boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning är idag utlagd på en privat utförare, men från och med den 1 februari kommer socialförvaltningen ansvara för boendestödet. En arbetsgrupp med stödpedagoger har anställts för att jobba med den nya verksamheten.