Familj & omsorg

Nu är stadens alla äldreboenden med demensinriktning Silviacertifierade

Fredagen den 21 april 2017 Silviacertifierades två av våningarna på Polhemsgårdens äldreboende, och därmed fullbordas stadens stora satsning på utbildning inom demensvård. Satsningen innebär att Solna stad, tillsammans med Tyresö kommun, är de enda av stiftelsen Silviahemmet helcertifierade kommunerna i landet.

 • Framtidsfullmakter – en ny form av ställföreträdarskap för vuxna

  Från och med den 1 juli 2017 träder en ny lag om framtidsfullmakt i kraft. Framtidsfullmakten är en fullmakt som tecknas i förväg och blir giltig när en person blir oförmögen att på egen hand fatta beslut.

 • Undvik onödiga risker i sommarvärmen

  Perioder av höga temperaturer kan vara påfrestande på hälsan. Längre perioder av värme under sommaren kan orsaka både små och stora hälsoproblem. Det gäller särskilt under de perioder under sommaren när värmen är hög under hela dygnet.

 • Försommarmarknad på Glöden 15 juni

  Välkomna till Glödens försommarmarknad! Här kan du fynda bland pelargoner, tomat- och chiliplantor, hantverksprodukter såsom meditationspallar och betongprodukter, hembakat, secondhand, husgeråd och mycket mer.

 • Har du möjlighet att erbjuda boende till självförsörjande unga vuxna?

  Det råder stor brist på hyreslägenheter och inneboendekontrakt i Stockholms län och många unga står utanför bostadsmarknaden.

 • Jungfrufärd för Trygghetens nya cykel

  Uppståndelsen var stor när de första pedaltrampen med den nya cykeln på Trygghetens äldreboende togs. Cykeln är en del av ett pilotprojekt som ser över möjligheten att göra cykling för äldre till ett inslag hos samtliga äldreboenden i staden.