Familj & omsorg

Silviacertifiering på Skoga fullbordar stor utbildningssatsning inom demensvård

Den 18 november var det dags för det första av totalt sex vård- och omsorgsboenden i Solna att Silviacertifieras. Tillsammans med Ametisten, som certifierades redan 2011, blir nu alla vård- och omsorgsboenden i Solna med demensinriktning certifierade. Med satsningen blir Solna, tillsammans med Tyresö kommun, de enda helcertifierade kommunerna i landet.

 • Trygghetsboenden byggs i Huvudsta och Bergshamra

  Under omvårdnadsnämndens sammanträde den 21 mars 2017, antogs nämndens årsredovisning för 2016. Bland annat har satsningar på trygghetsboenden i Huvudsta och Bergshamra påbörjats. Totalt sett rör det sig om cirka 130 nya lägenheter som byggs för solnabor från 70 år och uppåt.

 • Boendet Trampolinen firar ett år!

  Det nyktra och drogfria boendet Trampolinen firade under torsdagen den 16 mars 2017 att verksamheten varit igång i ett år. Trampolinen är en mellanstation där personer kan landa under nyktra och drogfria förhållanden innan nästa steg till egen bostad sker.

 • Nu drar vårens promenader för Solnas seniorer igång

  Onsdagen den 22 mars 2017 är det dags vårens första vandring, som går från Djurgårdsbrunnsviken till Sjöhistoriska museet. Tolv promenader inom och utanför Solnas gränser finns inplanerade under våren. Välkommen att vandra med oss!

 • När jag inte längre är med - studiecirkel för dig som har ett vuxet barn med funktionsnedsättning

  Du som är förälder till ett vuxet barn med funktionsnedsättning är välkommen att delta i tio studiecirklar med olika teman om förberedelser och funderingar inför framtiden.

 • Väntjänsten bryter ofrivillig ensamhet

  En utmaning för många på ålderns höst är ensamhet och social isolering. Många äldre är fysiskt och psykiskt pigga och aktiva, men det sammanhang man en gång tillhörde med familj, vänner och kollegor, finns kanske inte längre kvar. Då kan Solnas Väntjänst vara ett fantastiskt alternativ!