Familj & omsorg

Höstens aktivitetsprogram för seniorer är här

Nu kan du ta del av vad hösten 2018 har att erbjuda hos Solnas alla seniorträffar! Det gedigna utbudet av kurser och aktiviteter listas i den digitala broschyren som även finns att hämta som fysiskt exemplar hos seniorträffarna eller i stadshuset.

  • Vill du hjälpa en medmänniska? Bli god man eller förvaltare!

    Är du en engagerad person som vill hjälpa en medmänniska? Just nu behöver vi fler gode män och förvaltare. Som god man eller förvaltare hjälper du en annan person att sköta ekonomin, kontakta olika myndigheter och se till att personen får det stöd den behöver.

  • Stor uppslutning på mässa om LSS

    Torsdagen den 4 oktober hölls en mässa om LSS. Mässan riktade sig till personer som redan har eller vill byta boendestöd, dagligverksamhet, korttidstillsyn och kortidsvistelse.

  • Solna stad uppmärksammade kontaktpersoner och kontaktfamiljer på Skansen

    Solna stad har de senaste åren varit medarrangör, tillsammans med sex andra kommuner, till Skansendagen på Skansen. I år bjöds länets kontaktpersoner och kontaktfamiljer in den 30 september för att visa uppskattning för att de ställer upp för kommunerna, dess barn, unga och vuxna som behöver en god vuxenkontakt.