Familj & omsorg

Silviacertifiering på Skoga fullbordar stor utbildningssatsning inom demensvård

Den 18 november var det dags för det första av totalt sex vård- och omsorgsboenden i Solna att Silviacertifieras. Tillsammans med Ametisten, som certifierades redan 2011, blir nu alla vård- och omsorgsboenden i Solna med demensinriktning certifierade. Med satsningen blir Solna, tillsammans med Tyresö kommun, de enda helcertifierade kommunerna i landet.

 • Nu kan du anmäla dig till vårens anhörigprogram

  När en person drabbas av psykisk ohälsa eller är beroende av alkohol, droger eller tabletter, berörs även du som lever i personens närhet. Du som känner igen dig kan också behöva stöd för din egen del.

 • Modern sittgymnastik med fokus på gemenskap för dig som är 65+!

  Under åtta veckor har du som är 65+ möjlighet att delta i en studie om sittgymnastik. Ett skonsamt träningssätt där du sittandes tränar kondition, styrka och rörlighet. Sittgymnastik är en aktivitet som passar de allra flesta och som kan anpassas i oändlighet.

 • Är du oroad över dina egna eller en ungdoms alkoholvanor?

  Jul och nyår är tider på året då alkoholkonsumtionen generellt sett ökar. Om du känner att du har behov av att prata om detta kan du på Socialförvaltningens vuxenenhet träffa en behandlare för ett antal rådgivande samtal. Vid jul och nyår ökar även risken för att ungdomar dricker alkohol och även där finns stöd att få.

 • Nu finns vårens aktivitetsprogram för seniorer ute

  Nu finns vårens aktivitetsprogram för seniorer att tillgå på stadens seniorträffar, webbplats och stadshus. I aktivitetsprogrammet finns alla aktiviteter på stadens seniorträffar våren 2017 listade.

 • Tack till alla frivilliga för ert engagemang!

  Torsdagen den 15 december uppmärksammades alla de frivilliga som i samarbete med stadens Förebyggande verksamhet engagerat sig för stadens seniorer. Vid årets julbord deltog ett åttiotal frivilliga.