PUL - Sök i Bildarkivet

PUL-information för e-tjänsten "Sök i Bildarkivet"

  • Kontaktperson för bildarkivet: Eva-Karin Winblad, adress: Kultur- och fritidsnämnden, Solna stad, 171 86 Solna, telefonnummer: 08-734 20 00, e-post: bildarkivet@solna.se
  • Ändamål med behandlingen: Dokumentera och levandegöra Solnas historia
  • Uppgiftsmottagare: Handläggare av bildarkivet och allmänheten
  • Personuppgiftsansvarig: Kultur- och fritidsnämnden
  • Personuppgiftsombud: Anna-Lena Amundson, Stadsledningsförvaltningen, Solna stad, 171 86 Solna.

Tillbaka till översiktssidan för PUL

Dela: