PUL - Bibliotekets e-tjänster

PUL-information för bibliotekets e-tjänster

  • Kontaktperson för bibliotekets e-tjänster: Staffan Engstrand, adress: Kultur- och fritidsnämnden Solna stad, 171 86 Solna, telefonnummer: 08-734 29 21, e-post: staffan.engstrand@solna.se
  • Ändamål med behandlingen: Biblioteksärenden via e-tjänster
  • Uppgiftsmottagare: Handläggare av bibliotekets e-tjänster
  • Personuppgiftsansvarig: Kultur- och fritidsnämnden
  • Personuppgiftsombud: Anna-Lena Amundson, Stadsledningsförvaltningen, Solna stad, 171 86 Solna

Tillbaka till översiktssidan för PUL

Dela: