PUL - Barn- och utbildningsförvaltningen

PUL-information för Barn- och utbildningsförvaltningens e-tjänster.

  • Personuppgiftsansvarig: Barn- och utbildningsnämnden
  • Personuppgiftsombud: Melinda Nagy, Barn- och utbildningsförvaltningen, 171 86 Solna,
    e-post: barnutbildningsnamnden@solna.se

Tillbaka till översiktssidan för PUL

Dela: