PUL - Ansökan till Solna Vuxenutbildning

PUL-information för e-tjänsten Ansökan Solna Vuxenutbildning

  • Kontakt: Administratör, Solna Vuxenutbildning, Hagalundsgatan 26 bv, 169 64 Solna, Tel. 08-734 20 34, e-post: vuxenutbildningen@solna.se.
  • Ändamål med behandlingen: Handläggning av ansökan till Solna Vuxenutbildning
  • Uppgiftsmottagare: Utbildningsadministratör
  • Personuppgiftsansvarig: Kompetensnämnden
  • Personuppgiftsombud: Anna-Lena Amundson, Solna stad, Stadsledningsförvaltningen, 171 86 Solna

Tillbaka till översiktssidan för PUL

Dela: