PUL - Ansökan/Uppsägning till Solna kulturskola

PUL-information för e-tjänsterna Ansökan/Uppsägning Solna kulturskola

  • Kontakt: Kanslisamordnare, Solna Kulturskola, Storgatan 32, 171 63 Solna, vx 08-4466530, e-post: kulturskolan@solna.se
  • Ändamål med behandlingen: Handläggning av ansökan till Solna Kulturskolan
  • Uppgiftsmottagare: Lärare, schemaläggare, fakturahandläggare
  • Personuppgiftsansvarig: Kultur- och fritidsnämnden
  • Personuppgiftsombud: Anna-Lena Amundson, Stadsledningsförvaltningen, Solna stad, 171 86 Solna

Tillbaka till översiktssidan för PUL

Dela: