PUL - Ansökan om parkeringstillstånd

PUL-information för e-tjänsten "Ansökan om parkeringstillstånd".

  • Kontakt för boendeparkering: Kontaktcenter, 08-746 10 00, samt receptionen i Stadshuset, Solna centrum, Stadshusgången 2.
  • Ändamål med behandlingen: Handläggning av ansökan om parkeringstillstånd
  • Typer av parkeringstillstånd: Boendeparkering, Nyttoparkeringstillstånd, Dispenser, Parkeringstillstånd för rörelsehindrad
  • Uppgiftsmottagare: Handläggare av ansökan, parkeringsvakter, förtroendeläkare, tekniska nämndens arbetsutskott
  • Personuppgiftsansvarig: Tekniska förvaltningen
  • Personuppgiftsombud: Boel Burman, tekniska förvaltningen, Solna stad, 171 86 Solna

Tillbaka till översiktssidan för PUL

Dela: