Ledningsnät

Solna Vatten AB:s ledningsnät för vatten och avlopp består av ca 30 mil ledningar. Det finns 21 pumpstationer på spillvattenledningsnätet och 6 pumpstationer på dagvattenledningsnätet.

Dela: