Dricksvatten

Det kommunala dricksvattnet i Solna håller genomgående en mycket hög kvalitet. Det levereras från Görvälns vattenverk i Järfälla kommun. Görvälns vattenverk ägs, genom kommunalförbundet Norrvatten, gemensamt av 14 kommuner i norra Storstockholm.

Vattnets hårdhet

Vattnet är ett medelhårt på gränsen till mjukt vatten från Mälaren. Hårdheten varierar beroende på årstid och mängden nederbörd men kan generellt sägas ligga mellan 5 och 6 ºdH (tyska hårdhetsgrader).

Vattnets kvalitet

För att konsumenten ska kunna lita på att vattnet har god kvalitet och är säkert att dricka så bedriver Norrvatten en omfattande egenkontrollverksamhet. Norrvatten har ett eget laboratorium som analyserar det vatten man tar från Mälaren och det vatten som efter rening och behandling skickas vidare från vattenverket. Provtagning sker även ute på nätet enligt ett fastställt schema. I det lokala vattennätet i Solna tar Solna Vatten AB prover.

Läs mer om dricksvatten på www.norrvatten.se

Dela:

Relaterade länkar