Avlopp

Kommunala avloppsnätet

De flesta hushåll i Solna är inkopplade på det kommunala avloppsnätet. För detta ansvarar Solna Vatten AB som är ett av Solna stad helägt bolag. Avloppsvattnet från Solna levereras till Käppala reningsverk som ligger på Lidingö. På Käppalas webbplats kan du läsa om hur reningen går till. Läs gärna Käppalas broschyr "Miljöarbete pågår" under relaterade länkar till höger.

Avfallskvarn

Enligt § 9 i ABVA (Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Solna) får spillvatten från avfallskvarn inte tillföras den allmänna avloppsanläggningen.

Dela: