Vatten och avlopp

Nästan alla som bor i Solna är anslutna till det allmänna vatten- och avloppsledningsnätet. I Solna är det Solna Vatten AB som äger och sköter det allmänna vatten- och avloppsledningsnätet. Se information under Solna Vatten AB här intill.

Dricksvatten

Enskilt vatten och avlopp

Information om enskilt vatten och avlopp hittar du till vänster under rubriken enskilt vatten och avlopp.

Läs gärna mer om vatten och avlopp under "Frågor och svar".

Dela: