Vatten och avlopp

När du som bor i Solna vrider på vattenkranen kommer rent och gott vatten. När du spolar i toaletten eller tar ur proppen i diskhon försvinner vattnet och du tänker kanske inte mer på vad som händer med det.

Var kommer vattnet ifrån?

Det kommunala dricksvattnet i Solna levereras från Görvälns vattenverk i Järfälla kommun. Råvattnet tas från Mälaren. Det är kommunalförbundet Norrvatten som driver vattenverket och levererar vattnet till Solna Vatten AB, som levererar vattnet till kranarna i din bostad.

Norrvattens dricksvatten är ett medelhårt på gränsen till mjukt vatten. Hårdheten ligger på mellan 5 och 6 tyska hårdhetsgrader,° dH. När du använder tvättmedel eller diskmedel ska du dosera efter anvisningarna för mjukt vatten. Det ger lägre tvätt- och diskmedelsförbrukning och ett bättre tvätt- och diskresultat.

Läs gärna Norrvattens broschyr "Från Mälaren via Norrvatten" under relaterade länkar till höger.

Vart tar det använda vattnet vägen?

Det använda vattnet kallas i dagligt tal för avloppsvatten. Man skiljer på två olika sorters avlopp: spillvatten och dagvatten. Spillvatten är det vatten som i hushållen kommer från toalett, dusch och disk. Dagvatten är regn- och smältvatten från tak och mark. De två typerna av vatten behöver olika form av rening.

Solna Vatten AB

Det av Solna stad helägda bolaget Solna Vatten AB ansvarar för vatten och avlopp i staden. Kontaktuppgifter, blanketter för abonnemang samt taxan finns i högerspalten. Detaljerade bestämmelser finns i "Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Solna" (Solna ABVA).

Från och med 1 februari 2010 är det Stockholm Vatten AB som sköter driften av Solna Vatten AB:s vatten- och avloppsledningsnät.

Felanmälan dagtid

måndag-torsdag 07.30-16.00
fredag 07.30-15.30
telefon 08-82 79 64

Felanmälan övrig tid

SOS-alarm telefon 08-454 21 77

Driftstörningar

Eventuella driftstörningar (till exempel vattenläcka) går att hitta på Solna Vattens driftentreprenörs hemsida, se länk till Stockholm Vatten under relaterade länkar till höger.

Dela:

Lämna synpunkter på sidan

Fyll i detta formulär för att ge synpunkter på sidans innehåll.

Skicka en kopia